πέτρα-ψαλίδι-χαρτί

Εργαστήριο

Το εικαστικό εργαστήρι «πέτρα-ψαλίδι-χαρτί» είναι ένας χώρος δημιουργίας. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους που θέλουν να ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση.